- ASUNTOJA IHMISILLE! - TYÖYMPÄRISTÖJÄ, JOISSA OLET KUIN KOTONASI!
TOIMINTA   Arkkitehtitoimisto Huvila Oy on yksityisten ja julkisten tilojen käyttäjälähtöiseen arkkitehtisuunnitteluun erikoistunut helsinkiläinen yritys. Tavoitteenamme on suunnitella toiminnallista, viihtyisää, monipuolista ympäristöä. Tiloja joissa ihmiset voivat hyvin. Tiloja jotka avaavat mahdollisuuksia. Tiloja joissa yhteisöt kukoistavat.
Huvilan toimintatavat ovat ihmiskeskeisiä ja moderneja. Suunnitteluprojekteissa hyödynnämme nykyaikaisia työvälineitä, uusinta tietotekniikkaa ja tietomallintamista.
 
ASUNTOSUUNNITTELU   Suunnittelemme yksilöllisiä koteja toimivaan arkeen. Tätä tarkoitusta varten olemme perehtyneet käyttäjien vaihteleviin tarpeisiin, ja asumisen uusiin tuuliin sekä suunnitteluprojektien että tutkimuksen kautta. Asuntosuunnittelun asukaslähtöisyys on yksi keskeinen kehittämisen alue Huvilan toiminnassa. Ryhmärakentaminen on yksi tapa tuottaa paremmin asukkaiden tarpeisiin vastaavia asuntoja. Myös asukkaiden ja rakentajien välinen kommunikaatio on tärkeänä painopisteenä työskentelyssämme.
Katso lisää ryhmärakentamisesta!

 

IHMISKESKEISYYS   Ihmiskeskeinen suunnittelu ottaa ensisijaisesti lähtökohdiksi suunnitteluohjelmaan kohdistuvat inhimilliset tavoitteet. Oikea taloudellisesti ja ekologisesti kestävä lopputulos saavutetaan sovittamalla yhteen inhimilliset tavoitteet ja ympäristötavoitteet. Tämä vaatii suunnittelijalta vahvaa eläytymiskykyä, avoimuutta, kärsivällisyyttä ja ennakkoluulottomuutta.
Hankkeissamme etsimme menetelmiä, joilla muuttuvia käyttäjätarpeita analysoidaan ja saadaan hyödynnetyksi suunnittelussa. Inhimillisten kokemusten nostaminen suunnittelupöydälle avaa mahdollisuuden aitoon asukaslähtöisyyteen ja erilaistumiseen. Käyttäjälähtöinen näkökökulma liittyy olennaisena myös kestävän kehityksen mukaisen ympäristön toteuttamiseen. Ekologiset tekniset ratkaisut ovat tärkeitä, mutta ne eivät itsessään vielä riitä, jos käyttäjän tarpeet eivät toteudu oikealla tavalla. Rakennuksen elinkaaren aikana erilaiset muuttuvat käyttötavat ovat olennaisessa roolissa kokonaisekologisuutta tarkasteltaessa.
 
PALVELUT Asuntosuunnittelu
Toimitilasuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu
Pääsuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Tontinluovutuskilpailut
Ryhmärakennushankkeet
Osallistavan suunnittelun hankkeet
Suunnittelututkimus
YHTEISTYÖKUMPPANIT Osaava ja toimiva yhteistyöverkosto on hyvä alku onnistuneelle suunnittelu- ja rakennusprojektille. Yhteistyöverkostostamme löytyy sekä suunnittelu että toteutuspuolen toimijoita, joita suosittelemme mielellään hankkeeseenne.