HUVILAN HISTORIA   Arkkitehtitoimisto Huvila Oy perustettiin vuonna 2006 toimiston nykyisen pääosakkaan Katja Maununahon ja hänen kurssikaverinsa toimesta. Kahden naisen toimiston ensimmäiset toimeksiannot liittyivät kilpailumenestykseen Europan 8 kilpailussa Kuopiossa ja Helsingin kaupungin ryhmärakentamistontilla Myllypurossa. Toimistoa ei kuitenkaan perustettu vain kilpailuvoittojen takia, vaan olennaisena motiivina oli halu kehittää modernia arkkitehtisuunnittelutoimintaa, joka vastaa paremmin muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.
 
SUUNNITTELUKOKEMUS   Toimisto on kerännyt osaamista erilaisten asunto- toimitila- ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden parissa. Uudisrakentamisen osalta merkittävimpiä projekteja ovat olleet Europan 8 kilpailua seurannut Skanska Oy:n kerrostalohanke Kuopion Saaristokaupungissa, jonka viimeinen vaihe valmistui vuoden 2015 vaihteessa, sekä Helsingin Kalasatamaan toteutettava Fiskarin Brygä townhouse kohde, jonka työmaa käynnistyi kesällä 2015. Korjausrakentamisen puolelta tärkeimmät toimeksiannot liittyvät niin ikään asuinrakentamiseen, helsinkiläisten kerrostalojen saneeraushankkeiden parissa. Käyttäjälähtöisen suunnittelun palveluita Huvilassa on kehitetty ryhmärakentamishankkeissa ja erilaisissa toimitilamuutoksissa.

 

HENKILÖSTÖ   Toimiston henkilöresursseja kehitetään aktiivisesti. Vuodesta 2008 lähtien Katja Maununaho on toiminut yrityksen vetäjänä ja pääosakkaana, toisena osakkaana arkkitehti Tomi Henttinen. Nykyisistä työntekijöistä arkkitehti Mikko Karvonen on työskennellyt Huvilassa vuodesta 2011 ja arkkitehti Erja Sipilä vuodesta 2013. Henkilöreferenssien osalta Huvilan osaamisalueet laajenevat monipuolisesti asumisen, erityisasumisen ja myös julkisen rakentamisen puolelle.
 
TOIMITILAT Arkkitehtitoimisto Huvila Oy toimii Töölössä samoissa toimitiloissa tietomallintamisen asiantuntijan Gravicon Oy:n kanssa.