TUTKIMUS   Suunnittelutyön rinnalla Katja Maununaho on kerännyt suunnitteluprosesseihin ja suunnitteluratkaisuihin liittyvää osaamista ja tietoa jatko-opintojen ja niihin liittyvän tutkimushankkeen kautta. TTY arkkitehtuurin laitokselle valmisteltava väitöstutkimus liittyy käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun  kehittämiseen, ja siinä tarkastellaan kaupunkitilan suunnittelukysymyksiä kulttuurisesti monimuotoisilla kaupunkialueilla. Tutkimustyötä tehdään Research-by-Design tutkimustavan mukaisesti suunnittelutyön kautta, ja työn kohdealueet ovat Espoon Suvela ja Turun Varissuo. Suvelan tapaus liittyy meneillään olevaan Espoon Asuntojen vuokratalojen suurkorttelin uudistushankkeeseen. Varissuolla taas kaupunkitilan erilaisia tulevaisuudenstrategioita ja ratkaisumalleja kehitetään Varissuon liikekeskukseen liittyville nykyisellään vajaakäyttöisille, mutta kaupunkikuvallisesti merkittäville korttelialueille.
    Tutkimustyön ja suunnittelutoiminnan yhdistämisen taustalla on tavoite tuottaa konkreettista uutta tietoa ja osaamista suunnittelutyön tueksi. Research-by-Design tutkimustavan kautta tietoa pystytään tuottamaan ja käsittelemään siten, että saavutetaan käytännössä sovellettavia malleja ja osaamista, joita voidaan hyödyntää Arkkitehtitoimisto Huvilan tulevissa toimeksiannoissa.
   
ASUTUT Asuntosuunnittelun tutkimusryhmä, TTY arkkitehtuurin laitos
   
HANKKEET
Espoon Suvelan ja Turun Varissuon tutkimushankkeet
D-työ
   
Asukastalo Tuunaamo Espoon keskuksessa
D-työ
       
JULKAISUT
 
Monikulttuurisuus on osa meitä. Arkkitehti 4/2011
NAAR
   
Meanings and Reflections of Multiculturalism in Planning and Design.Paper in Planning with Difference conference, 2012 Tromsø
NAAR
   
Cultural encounters and design; The role of design in researching multicultural issues in residential environments. Peer Review -artikkeli, Arkkitehtitutkimuksen päivät 2011.
 
   
Cultural encounters in housing environments. NAAR 2010 conference paper
 
   
Monikulttuurinen asuinalue - haaste ja voimavara. Asu ja rakenna 2-2007
A&R
   
Diplomityö Hagalundinkalliolle
D-työ