Asuntoja ihmisille!

Työympäristöjä, joissa olet kuin kotonasi!

Kaupunkitilaa kaikille!

Palvelumme

Arkkitehtitoimisto Huvila Oy on yksityisten ja julkisten tilojen käyttäjälähtöiseen arkkitehtisuunnitteluun erikoistunut helsinkiläinen yritys. Tavoitteenamme on suunnitella toiminnallista, viihtyisää ja monipuolista ympäristöä. Tiloja joissa ihmiset voivat hyvin. Tiloja jotka avaavat mahdollisuuksia. Tiloja joissa yhteisöt kukoistavat.

Huvilan toimintatavat ovat ihmiskeskeisiä ja moderneja. Suunnitteluprojekteissa hyödynnämme nykyaikaisia työvälineitä, uusinta tietotekniikkaa ja tietomallintamista. Käyttäjän – on hän sitten asukas, työntekijä tai kaupunkilainen – erilaisten tarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen sekä suunnitteluprosessin aikana, että tilojen valmistuttua on meille keskeinen lähtökohta hyvään arkkitehtuuriin.

  • Asuntosuunnittelu
  • Toimitilasuunnittelu
  • Kaupunkisuunnittelu
  • Pääsuunnittelu
  • Sisustussuunnittelu
  • Tontinluovutuskilpailut
  • Ryhmärakennuttamishankkeet
  • Osallistavan suunnittelun hankkeet
  • Suunnittelututkimus
Asuntosuunnittelu

Suunnittelemme yksilöllisiä koteja toimivaan arkeen. Tätä tarkoitusta varten olemme perehtyneet käyttäjien vaihteleviin tarpeisiin, ja asumisen uusiin tuuliin sekä suunnitteluprojektien että tutkimuksen kautta. Asuntosuunnittelun asukaslähtöisyys on yksi keskeinen kehittämisen alue Huvilan toiminnassa. Ryhmärakennuttaminen on yksi tapa tuottaa paremmin asukkaiden tarpeisiin vastaavia asuntoja. Myös asukkaiden ja rakentajien välinen kommunikaatio on tärkeänä painopisteenä työskentelyssämme.

Katso lisää ryhmärakennuttamisesta >

Ihmiskeskeisyys

Ihmiskeskeinen suunnittelu ottaa ensisijaisesti lähtökohdiksi suunnitteluohjelmaan kohdistuvat inhimilliset tavoitteet. Oikea taloudellisesti ja ekologisesti kestävä lopputulos saavutetaan sovittamalla yhteen inhimilliset tavoitteet ja ympäristötavoitteet. Tämä vaatii suunnittelijalta vahvaa eläytymiskykyä, avoimuutta, kärsivällisyyttä ja ennakkoluulottomuutta.

Hankkeissamme etsimme menetelmiä, joilla muuttuvia käyttäjätarpeita analysoidaan ja saadaan hyödynnetyksi suunnittelussa. Käytännössä tämä työ pyritään tekemään näkyväksi kaikessa työhön liittyvässä kommunikaatiossa, onpa sitten kyse suunnitelmadokumenteista, kokouskäytännöistä tai erilaisista asukastilaisuuksista. Inhimillisten kokemusten nostaminen suunnittelupöydälle avaa mahdollisuuden aitoon asukaslähtöisyyteen ja erilaistumiseen. Käyttäjälähtöinen näkökulma liittyy olennaisena myös kestävän kehityksen mukaisen ympäristön toteuttamiseen. Ekologiset tekniset ratkaisut ovat tärkeitä, mutta ne eivät itsessään vielä riitä, jos käyttäjän tarpeet eivät toteudu oikealla tavalla. Rakennuksen elinkaaren aikana erilaiset muuttuvat käyttötavat ovat olennaisessa roolissa kokonaisekologisuutta tarkasteltaessa.

Yhteistyökumppanit

Osaava ja toimiva yhteistyöverkosto on hyvä alku onnistuneelle suunnittelu- ja rakennusprojektille. Yhteistyöverkostostamme löytyy sekä suunnittelu että toteutuspuolen toimijoita, joita suosittelemme mielellään hankkeeseenne.