Lisääntynyt muuttoliike kohti kaupunkiseutuja asettaa uusia haasteita ja tarpeita nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämiselle. Samaan aikaan suuri osa kaupunkien asuntokannasta alkaa olla iässä jossa erilaiset peruskorjaushankkeet tulevat ajankohtaisiksi. Näiden kahden tekijän yhdistelmä muodostaa taloudelliset edellytykset Suomessa vielä melko harvinaiselle lisärakentamiselle.

Lisärakennushanke voi antaa taloyhtiölle tavan rahoittaa edessä olevia remontteja, kuten linjasaneerauksia tai julkisivujen peruskorjausta. Lisärakentamista voi toteuttaa monella tapaa. Taloyhtiö voi toteuttaa tontilleen kokonaan uuden rakennuksen, laajentaa nykyistä rakennusta, tai ottaa nykyiseen rakennukseen sisältyviä vajaakäytössä olevia tiloja uuteen käyttöön. Näihin mahdollisuuksiin vaikuttaa tontin nykyisen tilanteen tarjoamat mahdollisuudet. Ensimmäinen vaihe lisärakentamisen suunnittelussa onkin selvittää erilaisia vaihtoehtoja. Onko tontilla tilaa uudelle rakennukselle, onko rakennusoikeutta käyttämättä, tai onko kerrosalan lisääminen asemakaavan muutoksen kautta mahdollista? Tähän tarkasteluun liittyy moninaisia kaupunkikuvallisia, rakenteellisia ja juridisia tekijöitä; myös kaupungin näkemykset rakennuspaikan tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksista vaikuttavat asiaan.

Tontille soveltuva lisärakentamistapa voi olla ullakkorakentamista, rakennuksen korottamista lisäkerroksilla, tai esimerkiksi kellaritilojen käyttöönottamista. Näiden mahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen on ratkaistava tapa, jolla taloyhtiö lähtee toteuttamaan lisärakentamista. Toteutettava kerrosala voidaan myydä suoraan rakennuttajalle, joka tämän jälkeen vastaa hankkeen organisoinnista, rakentamisesta ja tulevien tilojen myynnistä tai vuokraamisesta. Vastaavasti on myös mahdollista, että taloyhtiö päättää itse toteuttaa muutoksen, myydä huoneistot vasta niiden valmistuttua, tai toteuttaa ne vuokratiloiksi omaan omistukseen.

Kulosaaressa sijaitseva kerrostaloyhtiö päätti rahoittaa linjasaneerausta lisärakentamisen kautta. Tontille aluksi kaavailtu uusi rivitalo jäi toteuttamatta naapuruston vastustuksen vuoksi, mutta rakennuksen lisäkerroksen suunnittelussa päästiin eteenpäin. Taloyhtiö myi lisäkerroksen rakennusoikeuden rakennuttajalle, ja rakennustyöt paikalla aloitettiin kesällä 2016. Koko Kulosaaren yli katselevien uusien asuntojen on määrä valmistua 2017. Rahoituksellisten hyötyjen lisäksi taloyhtiö saa samalla uusittaviin porrashuoneisiin hissit – ratkaisu joka mahdollistaa lisäkerroksen hyödyttää näin ollen talon muitakin asukkaita myös tulevaisuudessa.

Lisärakentaminen