KETTERÄN ASUMISEN KEITTOKIRJA
esittelee tutkimustietoa asukaslähtöisistä ja joustavista kaupunkiasumisen kohteista

DAC – Ketterä kaupunki -tutkimushankkeen tuloksiin perustuva Ketterän asumisen keittokirja on internetissä vapaasti saatavilla oleva idea- ja tietopankki. Keittokirjan keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ja nimetä uusia kaupunkiasumisen ratkaisumalleja, ja esitellä niitä asumisen suunnittelun ja kehittämisen toimijoille uudella tavalla helposti omaksuttavassa muodossa.

Tutustu Ketterän asumisen keittokirjaan! >

 

Muuttuvassa maailmassa suunnittelutoiminta tarvitsee taustalleen enenevissä määrin tietoa asukkaiden ja kaupunkien tarpeista, ja niiden uusista toteutusmahdollisuuksista. Yhdistämällä suunnittelutyötä ja suunnittelututkimusta tieto ja osaaminen asumiseen ja kaupunkitilaan liittyvistä prosesseista ja ratkaisuista pysyy ajantasaisena. Suunnittelun tulevaisuuteen orientoitunut ja uutta luova ote avaa uusia ovia akateemisen tiedon tuottamiseen.

Katja Maununahon Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä tekeillä oleva väitöstutkimus liittyy käyttäjälähtöisen kaupunkiasumisen kehittämiseen lisääntyvän arjen monimuotoisuuden kontekstissa. Tutkimus keskittyy asumisen ja kaupunkitilan suunnittelukysymyksiin kulttuurisesti monimuotoisilla kaupunkialueilla. Työssä tarkastellaan erilaisia asumisen tilaratkaisuja sekä suomalaisten että keskieurooppalaisten kohteiden kautta. ASUTUT Kestävän Asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmän jäsenenä Katja on osallistunut myös Suomen Akatemian rahoittamaan Ketterä kaupunki- tutkimushankkeeseen, jossa keskitytään tulevaisuuden kaupungin innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin mm. kohtaamisten kaupungin, joustavan ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia tukevan asumisen sekä ryhmärakennuttamisen parissa.

ASUTUT Kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmä (Tampereen yliopisto) >

 

Projektit

Ketterä kaupunki – Dwellers in Agile Cities >

Suvelan Onni >

Asukastalo Tuunaamo -tapahtuma ja Espoon Leikekirja -näyttely Espoon keskuksessa

 

Julkaisuja / esitelmiä

Maununaho, K. 2018. Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa. Yhdyskuntasuunnittelu 2018:4 vol 56 >

Maununaho, K. 2018. Observer, Expert, or Activist: Changing Roles in Design Research Project. THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE IN ARCHITECTURE BY PHD RESEARCH IN THE NORDIC COUNTRIES Proceeding Series 2018:1, p. 269-288. Nordic Academic Press of Architectural Research >

Maununaho, K. 2018. Diversity scales for integrated housing in multicultural city. 14th International Alvar Aalto Symposium. New Housing Solutions for Cities in Change. Alvar Aalto Foundation, Jyväskylä >

Maununaho, K. 2018. Yhteisölliset tilat ja korttelitason sosiaalisuus. Projekteja Keski-Euroopasta. Seminaariesitys, Asuntoreformikilpailun julkistustilaisuuden yhteydessä järjestetty tutkimusseminaari, Tampere >

Maununaho, K. 2017. Integrated housing solution for intergenerational and intercultural population. Seminaariesitys, Re-City 2017 “(Im)Possible Cities”: 2nd International City Regeneration Congress, Tampere.

Maununaho, K. 2017. Integroitu asuminen. Monisukupolviset & interkulttuuriset korttelit eurooppalaisessa nykyrakentamisessa.Seminaariesitys, Dwellers in Agile Cities -tutkimushankkeen Ketterämpää asumista ja rakentamista -seminaari 1.9.2017, Helsinki.

Maununaho K. 2016. ’Political, practical and architectural notions of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration’, Nordic Journal of Migration Research, vol. 6, issue 1, p. 58-64, DOI: 10.1515/njmr-2016-0008 >

Maununaho K, Virkkala I. 2011. Monikulttuurisuus on osa meitä. Arkkitehti 4/2011. Helsinki: Suomen arkkitehtiliitto.

Maununaho K. 2007. Monikulttuurinen asuinalue – haaste ja voimavara. Asu ja rakenna 2-2007. Helsinki: Ympäristöministeriö.

 

Suunnittelututkimus