Suunnittelutyön rinnalla Katja Maununaho on kerännyt suunnitteluprosesseihin ja suunnitteluratkaisuihin liittyvää osaamista ja tietoa jatko-opintojen ja niihin liittyvien tutkimushankkeiden kautta. Katjan TTY arkkitehtuurin laitokselle tekeillä oleva väitöstutkimus liittyy käyttäjälähtöisen kaupunkiasumisen kehittämiseen lisääntyvän arjen monimuotoisuuden kontekstissa. Tutkimus keskittyy kaupunkitilan suunnittelukysymyksiin kulttuurisesti monimuotoisilla kaupunkialueilla. Työssä tarkastellaan erilaisia asumisen tilaratkaisuja sekä suomalaisten että keskieurooppalaisten kohteiden kautta. Espoon Suvelassa meneillään olevan Espoon Asuntojen vuokratalojen uudistushanke Suvelan Onni on yksi tutkimuskohteita. Lisäksi Katja on mukana TTY arkkitehtuurin laitoksella meneillään olevassa Suomen Akatemian rahoittamassa Ketterä kaupunki- tutkimushankkeessa, jossa keskitytään tulevaisuuden kaupungin innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin mm. palveluintensiivisen asumisen ja ryhmärakennuttamisen parissa.

Tutkimustyön ja suunnittelutoiminnan yhdistämisen taustalla on innostus uudenlaisten ratkaisutapojen etsimiseen, ja tahto tuottaa konkreettista ja sovellettavissa olevaa tietoa ja osaamista käytännön projektityön tueksi. Yleisesti suunnittelutoiminnan perimmäisenä lähtökohtana on ajatus, että nykytilanteeseen liittyviin ongelmiin on mahdollista tuottaa ratkaisuja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen positiivisella tavalla. Tästä lähtökohdasta katsottuna suunnitteluun on aina liittynyt tietty tutkimuksellinen vivahde. Tästä huolimatta suunnittelua ei ole kuitenkaan perinteisesti nähty osana akateemista tiedon tuottamisen keinovalikoimaa. Tulevaisuudessa, maailman muuttuessa yhä moninaisemmaksi, muuttuu suunnittelun ja tutkimuksen suhde yhä tiiviimmäksi. Projektityössä suunnittelun tueksi tarvitaan yhä enemmän tutkimuksen kautta testattua tietoa erilaisesta ratkaisutavoista ja niiden mahdollisista vaikutuksista. Toisaalta suunnittelun tulevaisuuteen orientoitunut ja uutta luova ote avaa uusia ovia myös akateemiseen tiedon tuottamiseen.

ASUTUT Asuntosuunnittelun tutkimusryhmä, TTY arkkitehtuurin laitos >

Projektit

Ketterä kaupunki – Dwellers in Agile Cities >

Suvelan Onni >

Asukastalo Tuunaamo -tapahtuma ja Espoon Leikekirja -näyttely Espoon keskuksessa

 

Julkaisuja / esitelmiä

Maununaho, K. 2018. Yhteisölliset tilat ja korttelitason sosiaalisuus. Projekteja Keski-Euroopasta. Seminaariesitys, Asuntoreformikilpailun julkistustilaisuuden yhteydessä järjestetty tutkimusseminaari, Tampere >

Maununaho, K. 2017. Integrated housing solution for intergenerational and intercultural population. Seminaariesitys, Re-City 2017 “(Im)Possible Cities”: 2nd International City Regeneration Congress, Tampere.

Maununaho, K. 2017. Integroitu asuminen. Monisukupolviset & interkulttuuriset korttelit eurooppalaisessa nykyrakentamisessa.Seminaariesitys, Dwellers in Agile Cities -tutkimushankkeen Ketterämpää asumista ja rakentamista -seminaari 1.9.2017, Helsinki.

Maununaho K. 2016. ’Political, practical and architectural notions of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration’, Nordic Journal of Migration Research, vol. 6, issue 1, p. 58-64, DOI: 10.1515/njmr-2016-0008 >

Maununaho K, Virkkala I. 2011. Monikulttuurisuus on osa meitä. Arkkitehti 4/2011. Helsinki: Suomen arkkitehtiliitto.

Maununaho K. 2007. Monikulttuurinen asuinalue – haaste ja voimavara. Asu ja rakenna 2-2007. Helsinki: Ympäristöministeriö.

 

Suunnittelututkimus