Talo Paasi

Talo Paasin suunnittelu alkoi kaavamuutoksella, joka mahdollisti vanhan rintamamiestalon tontin jakamisen kahdeksi tontiksi. Täydennysrakentamisen haasteet, olemassa olevan rakennetun ympäristön huomioon ottaminen, ja tontin jyrkkä maastonmuoto asettivat suunnittelulle erittäin tiukat reunaehdot. Uudisrakennuksen sovittamiseksi tiiviiseen ympäristöön kehitettiin ratkaisumalli, jossa lapsiperheen unelmakoti rakentuu intiimin atriumpihan ympärille.

Rakennus on asukkaidensa toiveiden mukaisesti hyvin moderni, mutta täynnä tarkkaan suunniteltuja ja huolellisella käsityöllä toteutettuja detaljeja.