Fiskarin Bryga

Kohteen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2012 Helsingin kaupungin omatoimiseen ryhmärakentamiseen varattujen tonttien hakukilpailun myötä. Suunnittelutavoitteet asetettiin korkealle – pyrkimyksenä kehittää uusia ulottuvuuksia kaupunkimaiselle asumiselle. Tärkeänä innoittajana asukkaille ja arkkitehdille oli valettujen betonipintojen käyttäminen sekä rakennuksen ulkoarkkitehtuurin, että sisätilojen vallitsevana materiaalina.

Monien suunnitteluvaiheiden lopputuloksena Kalasatamaan toteutetaan viiden erilaisen perheen kaupunkikodit. Uniikkien asuntojen rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2015. Kolmen asuinkerroksen ja kattoterassikerroksen muodostamaa tilakokonaisuutta halkoo korkea keskeistila, jonka kautta eri kerrokset ovat yhteydessä toisiinsa, ja joka jakaa ylävaloa läpi koko rakennuksen. Asuinkerrosten tilaratkaisut vaihtelevat paljon asunnoittain. Neljännessä kattokerroksessa osalla asunnoista on kattopuutarha ja siihen liittyvää kesäkeittiö- ja patiotilaa. Osalla kerrokseen toteutetaan ylellinen saunaosasto ja vilvoitteluterassit.