Neliapilatontit

Helsingin kaupungin Neliapilatonttien asemakaavan ideana on toteuttaa tiivistä kaupunkirakennetta järjestämällä tontit neljän ryhmiin siten että niillä on yhteinen tonttiliittymä, ja autopaikat järjestetään tonttiryhmän keskelle. Huvila toimi arkkitehtisuunnittelijana yhdelle neljän tontin ryhmälle. Tonteista kahdella tavoitteena oli kilpailuttaa puutalotoimittajat arkkitehdin suunnitelmien pohjalta, kaksi muuta taas oli lähtökohtaisesti rakentamassa talot perinteiseen tapaan pitkästä tavarasta.

Helsinki-pientalon tyyppi soveltui joustavasti kaikkien neljän perheen tarpeisiin. Rakennukset ovat erilaisia, mutta mittakaavallisesti ne muodostavat yhtenäistä kaupunkirakennetta.