Huvilan historia

Arkkitehtitoimisto Huvila Oy perustettiin vuonna 2006 nykyisen pääosakkaan Katja Maununahon ja hänen kurssikaverinsa toimesta. Kahden naisen toimiston ensimmäiset toimeksiannot pohjautuivat kilpailumenestykseen Europan 8 -kilpailussa Kuopiossa ja Helsingin kaupungin ryhmärakennuttamistontilla Myllypurossa. Toimistoa ei kuitenkaan perustettu vain kilpailuvoittojen takia, vaan olennaisena motiivina oli halu kehittää modernia arkkitehtisuunnittelutoimintaa, joka vastaa paremmin muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.

Suunnittelukokemus

Toimisto on kerännyt osaamista erilaisten asunto-, toimitila-, ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden parissa. Uudisrakentamisen osalta merkittävimpiä projekteja ovat olleet Europan 8 kilpailua seurannut Skanska Oy:n kerrostalohanke Kuopion Saaristokaupungissa, jonka viimeinen vaihe valmistui vuoden 2015 vaihteessa, sekä Helsingin Kalasatamaan toteutettava Fiskarin Brygä -townhousekohde, jonka työmaa käynnistyi kesällä 2015. Täydennys- ja korjausrakentamisen puolelta tärkeimmät toimeksiannot liittyvät niin ikään asuinrakentamiseen helsinkiläisten taloyhtiöiden saneeraus- ja lisärakennushankkeiden parissa. Käyttäjälähtöisen ja osallistavan suunnittelun palveluita Huvilassa on kehitetty ryhmärakennuttamishankkeissa, erilaisissa toimitilamuutoksissa ja asuinaluekehittämisen parissa.

Henkilöstö ja toimitilat