Huvilan historia

Arkkitehtitoimisto Huvila Oy perustettiin vuonna 2006 nykyisen pääosakkaan Katja Maununahon ja hänen kurssikaverinsa toimesta. Kahden naisen toimiston ensimmäiset toimeksiannot pohjautuivat kilpailumenestykseen Europan 8 -kilpailussa Kuopiossa ja Helsingin kaupungin ryhmärakennuttamistontilla Myllypurossa. Toimistoa ei kuitenkaan perustettu vain kilpailuvoittojen takia, vaan olennaisena motiivina oli halu kehittää modernia arkkitehtisuunnittelutoimintaa, joka vastaa paremmin muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.

Suunnittelukokemus

Toimisto on kerännyt osaamista erilaisten asunto-, toimitila-, ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden parissa. Uudisrakentamisen osalta merkittävimpiä projekteja ovat olleet Europan 8 kilpailua seurannut Skanska Oy:n kerrostalohanke Kuopion Saaristokaupungissa, jonka viimeinen vaihe valmistui vuoden 2015 vaihteessa, sekä Helsingin Kalasatamaan toteutettava Fiskarin Brygä -townhousekohde, jonka työmaa käynnistyi kesällä 2015. Täydennys- ja korjausrakentamisen puolelta tärkeimmät toimeksiannot liittyvät niin ikään asuinrakentamiseen helsinkiläisten taloyhtiöiden saneeraus- ja lisärakennushankkeiden parissa. Käyttäjälähtöisen ja osallistavan suunnittelun palveluita Huvilassa on kehitetty ryhmärakennuttamishankkeissa, erilaisissa toimitilamuutoksissa ja asuinaluekehittämisen parissa.

Henkilöstö ja toimitilat

Vuodesta 2008 lähtien Katja Maununaho on toiminut yrityksen vetäjänä ja pääosakkaana, toisena osakkaana arkkitehti Tomi Henttinen. Arkkitehti Erja Sipilä on työskennellyt Huvilassa vuodesta 2013 lähtien. Henkilöreferenssien osalta Huvilan osaamisalueet laajenevat monipuolisesti asumisen, erityisasumisen ja myös julkisen rakentamisen puolelle, ja henkilöstön osaamista kehitetään aktiivisesti.

Arkkitehtitoimisto Huvila Oy toimii Töölössä samoissa toimitiloissa tietomallintamisen asiantuntijan Gravicon Oy:n kanssa.

 

Katja Maununaho arkkitehti SAFA, ARK 1431     info >

Tomi Henttinen arkkitehti SAFA     info >

Erja Sipilä arkkitehti SAFA

Ivelina Mechkarova arkkitehti